Технически спецификации

Технически спецификации

Параметри на качеството на предоставените услуги от “ Алфа Нетуъркс “ ООД ,съгл. чл.39 На Общите изисквания при осъществяване обществени електронни съобщения

позвънете