Скорости

Предлагаме Ви осем вида скорости, съобразени с изискванията на клиентите ни и пазара на интернет доставка до всеки дом. ОПЕРАТОРЪТ информира потребителите, че предоставя услугата достъп до интернет с гарантирани скорости, със следните рекламирана, максимална, минимална и обичайно налична скорост:

 • 10 Мбит/с Download (входяща скорост за изтегляне) / 5 Мбит/с Upload (изходяща скорост на качване)
 • 20 Мбит/с Download (входяща скорост за изтегляне) / 10 Мбит/с Upload (изходяща скорост на качване)
 • 30 Мбит/с Download (входяща скорост за изтегляне) / 15 Мбит/с Upload (изходяща скорост на качване)
 • 40 Мбит/с Download (входяща скорост за изтегляне) / 20 Мбит/с Upload (изходяща скорост на качване)
 • 50 Мбит/с Download (входяща скорост за изтегляне) / 25 Мбит/с Upload (изходяща скорост на качване)
 • 60 Мбит/с Download (входяща скорост за изтегляне) / 30 Мбит/с Upload (изходяща скорост на качване)
 • 80 Мбит/с Download (входяща скорост за изтегляне) / 40 Мбит/с Upload (изходяща скорост на качване)

При услуга с рекламирани като “гарантирани скорости”, на “сваляне” /download/ и на “качване” /upload/, в Мbps: – Максимална скорост – 100% от рекламираните скорости;
– Минимална скорост – 95% от рекламираните скорости;
– Обичайно налична скорост – 100 % от рекламираните скорости;

 • Скоростите и качеството на услугата за достъп до интернет зависят от типа използвана технология; вида на ползваното крайно устройство; натовареността на мрежата; едновременно ползване на услугата от няколко крайни устройства; ползване на услугата в пакет с други услуги, оптимизирани за определено съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, когато тази оптимизация е нужна, за да се изпълнят изискванията за определено ниво на качество на тези други услуги, различни от достъпа до интернет; други фактори влияещи на скоростта;
 • АлфаНЕТ предупреждава, че болшинството WiFi рутери по – нисък клас влошават качеството на Вашия интернет, което е най-осезаемо при гледане на телевизия през Интернет.
 • Няма ограничения за броя включени компютри.
 • АлфаНЕТ си запазва правото за промяна.

Възползвайте се от нашите услуги: +359 879 366 768

позвънете