NET 20
17.00лв. / месец
20 Mbps
Download: до 20 Mbps
Upload: до 10 Mbps
Динамичен IP Адрес
Инсталационна такса: 30.00 лв.
NET 40
22.00лв. / месец
40 Mbps
Download: до 40 Mbps
Upload: до 20 Mbps
Динамичен IP Адрес
БЕЗ инсталационна такса
NET 60
27.00лв. / месец
60 Mbps
Download: до 60 Mbps
Upload: до 30 Mbps
Динамичен IP Адрес
БЕЗ инсталационна такса
NET 80
32.00лв. / месец
80 Mbps
Download: до 80 Mbps
Upload: до 40 Mbps
Реален статичен IP Адрес
БЕЗ инсталационна такса

* Тези услуги са достъпни на територията на селата – Радко Димитриево, Илия Блъсково, Благово, Мараш, Салманово, Дибич и Кюлевча!

Срок на договора

  • 1 година: В рамките на договора, клиента може да променя тарифния си план , само от по – нисък към по – висок
  • Опция за БЕЗСРОЧЕН договор: Потребителите заплащат изцяло изграждането на интернет свързаността и съоръженията, които стават тяхна собственост, както и инсталационна такса от 50,00лв. Имат право да избират всеки от тарифните планове, да ги променят, както и да спират и пускат интернет свързаността си по всяко време без да имат каквито и да било задължения към доставчика за периода през който услугата е била спряна.
  • Достъпът до интернет се осъществява посредством оптична, ЛАН или безжична връзка в зависимост от местоположението на клиента.
  • В зависимост от връзката и местоположението на клиента, скоростите може да се различават от горе посочените. За точна информация изберете вашето населено място от менюто покритие >> !
  • Посочените скорости са реално достижими, но негарантирани на 100%.
  • АлфаНЕТ предупреждава, че болшинството WiFi рутери по-нисък клас влошават качеството на Вашия интернет, което е най-осезаемо при гледане на телевизия през Интернет.
  • Няма ограничения за броя включени устройства, но за постигане на оптимални резултати за по-голям брой изберете БИЗНЕС услуга.
  • АлфаНЕТ си запазва правото за промяна в ценовата листа.
Call Now Button