Цени

Уважаеми клиенти,
Във връзка с настъпилите значителни увеличения в цената на електрическата енергия на свободния пазар за нас – бизнес потребителите (над 300%), както и поради реалното увеличение на инфлацията включващо поддръжка на техника, горива и материали, достигаща нива над 50-80 % за редица ползвани от нас продукти и услуги, сме принудени да коригираме финансовите параметри на част от предлаганите от нас услуги.

Считано от 01.08.2022 г., AlphaNetworks LTD осигуряващ Ви интернет свързаност и други специфични услуги, актуализира цената на ползваните от Вас услуги с увеличение в размер на от 6 до 12 %, в които съществена тежест има стойността на електроенергията.

Увеличените цени за потребление за месеците от 01.06.2021 г. до 31.07.2022 г. ще бъдат за сметка на AlphaNetworks и няма да бъдат допълнително фактурирани.
Тези от Вас, които желаят могат да подпишат 12 месечен договор, с който ние ще се ангажираме да запазим актуализираните цени за срока на договора. В този случай, моля да се свържете с нас на познатите Ви телефони или имейл по долу!

Силно вярваме на Вашето разбиране!

Георги Георгиев
Управител
+359897366768
info@alphanet-bg.com

позвънете