NET 10
17.00лв. / месец
10 Mbps
Download: до 10 Mbps
Upload: до 5 Mbps
Динамичен IP Адрес
Инсталационна такса: 30.00 лв.
*с едногодишен договор
NET 20 става NET 40
22.00лв. / месец
20 Mbps 40 Mbps
Download: до 40 Mbps
Upload: до 20 Mbps
Динамичен IP Адрес
БЕЗ инсталационна такса
*с едногодишен договор
NET 35 става NET 60
27.00лв. / месец
35 Mbps 60Mbps
Download: до 60 Mbps
Upload: до 30 Mbps
Реален статичен IP Адрес
БЕЗ инсталационна такса
*с едногодишен договор

*Тези услуги са достъпни на територията на селата – Мадара и Васил Друмев!

Срок на договора

  • 1 година: В рамките на договора, клиента може да променя тарифния си план , само от по – нисък към по – висок
  • Безсрочен: Потребителите заплащат изцяло изграждането на интернет свързаността и съоръженията, които стават тяхна собственост, както и инсталационна такса от 50,00лв. Имат право да избират всеки от тарифните планове, да ги променят, както и да спират и пускат интернет свързаността си по всяко време без да имат каквито и да било задължения към доставчика за периода през който услугата е била спряна.
  • Достъпът до интернет се осъществява посредством оптична, ЛАН или безжична връзка в зависимост от местоположението на клиента.
  • В зависимост от връзката и местоположението на клиента, скоростите може да се различават от горе посочените. За точна информация изберете вашето населено място от менюто покритие >> !
  • Посочените скорости са реално достижими, но негарантирани на 100%.
  • АлфаНЕТ предупреждава, че болшинството WiFi рутери по-нисък клас влошават качеството на Вашия интернет, което е най-осезаемо при гледане на телевизия през Интернет.
  • Няма ограничения за броя включени устройства, но за постигане на оптимални резултати за по-голям брой изберете БИЗНЕС услуга.
  • АлфаНЕТ си запазва правото за промяна в ценовата листа.
Call Now Button