Интернет скорост – max. Download
010Mbps
Интернет скорост – max. Upload
5Mbps
Интернет скорост – max. Download
40Mbps
Интернет скорост – max. Upload
18Mbps
Интернет скорост – max. Download
60Mbps
Интернет скорост – max. Upload
28Mbps

Възползвайте се от нашите услуги: +359 879 366 768