Alpha Приятел


Условия на промоцията

  • Препоръчваш ни на свой
  • Бъдещият клиент подава заявка за свързване, като обявява име,фамилия и адрес на клиента, който е препоръчал промоцията.
  • Новият и старият клиент получават безплатен месец.

  • Настоящият клиент трябва да е ползвал нашите услуги минимум 3 месеца, за да се възползва от промоцията
  • По промоция “Alpha Приятел” няма ограничение в броя безплатни месеци, които може да ползва всеки клиент
  • Промоцията продължава до 31.12.2020 г.